schweden sv Service Fackordlista Avgasförlust

Avgasförlust

Med avgasförlust menas den energi som inte nyttjas när bränsle (t.ex. eldningsolja eller naturgas) förbränns. Det uppstår när avgaser med mycket höga temperaturer försvinner ut genom skorstenen.
För att kunna ta tillvara på dessa temperaturer och restenergin från avgaserna, används ett lågtemperatursystem, eller ännu hellre, ett kondenserande pann- eller värmesystem.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.