Energieffektivitet

Energieffektivitet

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Varje värmesystem erhåller en så kallad produktetikett. På den står energieffektiveteten för uppvärmningen, och i förekommande fall även för varmvattenberedningen, angiven. Beroende på värmesystem kan ytterligare värden anges, som t.ex. ljudeffektnivån.

 

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.