Please select a page template in page properties.

Robusta brännare. För industrin och energisektorn.

Weishaupt brännarna 50 - 70 (500 upp till 11.700 kW)

Dessa välbeprövade Weishaupt brännare för olje-, gas- och kombidrift har specifikt utvecklats för att användas inom industri och energisektorn. Också dessa brännare är ett resultat av erfarenhet från årtionden samt höga kvalitetsstandarder.

Fördelar
Flexibelt användningsområde

Spektrat av användningsmöjligheter sträcker sig med effekter från 500 och upp till 11 700 kW, från värme- och ångpannor till luftvärmare eller för processtekniska anläggningar. Med ett stort utbud av industribrännare, som kan eldas med nästan vilket gasformigt eller flytande Bränsle  som helst, kan Weishaupt erbjuda en lämplig brännare för i stort sett alla olika användningsområden som finns.

Digital förbränningsprocessor

Den digitala reglertekniken, som ingår i standardutrustningen, ger en bränslesnål reglering av olje- och gasanvändningen och underlättar brännarstyrningen och -underhållet. Dessutom gör den det möjligt att integrera brännaren med olika övervaknings- och övergripande styrningssystem.

Högsta kvalitet

En kombination av noga utvalda material, årtionden av samlad erfarenhet i Weishaupts forsknings- och utvecklingsinstitut samt en modern tillverkningsprocess gör att Weishaupts brännare är globalt erkända kvalitetsprodukter.

Tillförlitlighet
Service- och underhållsvänlig

Den överskådliga brännarkonstruktionen med dess lättåtkomliga komponenter gör att servicen går fort att genomföra – inga "när" eller "men".

Det är tillförlitlighet

Ett stort rådgivnings- och servicenät finns tillgängligt för kunden dygnet runt 7 dagar i veckan, året om. Det är ett kvitto på att anläggningsdriften alltid fungerar tillförlitligt med en Weishaupt brännare.

Teknik
multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell Blandningsdel  som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOx-värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23.000 kW.

Weishaupt brännarserie 50 – 70 (500 – 11 700 kW)

Typ Effekt (kW)
G60/2 625 - 5 200
G70/1 700 - 7 000
G70/2 800 - 8 500
Typ Effekt (kW)
RMS60/2 1 800 - 7 265
RMS70/1 2 025 - 8 750
RMS70/2 2 025 - 10 900
Typ Effekt (kW)
RGL50/1 500 - 3 400
RGL50/2 600 - 4 900
RGL70/1 800 - 7 300
RGL70/2 1 000 - 10 000
Typ Effekt (kW)
RGMS60/2 800 - 6 100
RGMS70/1 800 - 7 400
RGMS70/3 1 000 - 10 700
RGMS70/4 1 000 - 11 700

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Industribrännare Välbeprövade i åratal.

Varmt vatten, ånga, termisk olja eller varmluft - Weishaupt industribrännare värmer eller hettar upp vilket medium som helst utan problem. Integrerade lastregulatorer skyddar materialen under drift och säkerställer enhetliga temperaturer och tryckförhållanden.

Display- och manöverenhet med klartextdisplay

  • 4 språkpaket med 6 språk vardera
  • Integrerad backup-lagring för säkerhetskopiering av data 
Opener
Digital förbränningsprocessor W-FM100/200

  • Med integrerat kopplingsplint och Bus-gränssnitt
Opener
Frekvensomformare till varvtalsreglering

  • Mjukvara till varvtalsreglering är som standard integrerat i förbränningsprocessorn
  • Förbättrar el-effektiviteten och minskar strömförbrukningen
Opener

Kommunikationsmodul Anslutning till Internet

Fjärrövervakning av brännare har aldrig varit så enkelt. Kommunikationsmodulen W-FM COM, SIM-kort, en webbläsare och en internetanslutning.

Modul för SIM-kort

  • Stödda standarder är GMS, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE
  • Dessutom stöds mdex och Talk2M
Opener
Visning av webbläsarbild

  • Via menyerna får man tillgång till  information om olika driftsförhållanden
Opener
Up