schweden sv Produkter Solfångarsystem Takpåbyggda solfångare Weishaupt plankollektor WTS-F2

Weishaupt plankollektor WTS-F2

Plankollektorn WTS-F2 är särskilt framtagen för takpåbyggd montering och för plantak. Den lämpar sig speciellt för större solfångaranläggningar men även mindre system för varmvattenberedning kan utrustas med WTS-F2.

Beskrivning

Solfångare på rad WTS-F2 i genomskärning

Plankollektorn WTS-F2 är särskilt framtagen för takpåbyggd montering och för plantak. Den lämpar sig speciellt för större solfångaranläggningar men även mindre system för varmvattenberedning kan utrustas med WTS-F2. Kollektorerna monteras fast ovanpå takbeläggningen med ställbara, extra stabila fästen.

Plankollektorn WTS-F2 är särskilt anppasd för anläggningar med större varmvattenbehov som t.ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus samt som ett komplement till det befintliga värmesystemet. Integrerade hydraulikledningar möjliggör en kostnadseffektiv och tidsbesparande hydraulisk sammankoppling med upp till tio kollektorer i följd. Tack var de välgenomtänkta tillbehören tar installationen endast några timmar. För takutföranden med ogynnsam lutning förbättras solens infallsvinkel med hjälp av en montageställning. Den är gjord av aluminium i vinkelprofil, är individuellt anpassningsbar, stabil samt väder- och korrosionsbeständig.

Flexibel användning: Weishaupts solfångare passar som komplement till både gamla och nya värmesystem. De kan kombineras med olika Weishaupt varmvattenberedare: för komplettering av värmeanläggningar med Weishaupt energimagasin (WES 660 eller WES 910) och av varmvattenberedning med den bivalenta beredaren WASol.

Lång livslängd: För att utjämna temperaturberoende spänningar i materialet, används speciella kompensatorer vid kollektoranslutningen. Det är en avgörande förutsättning för en lång livslängd och tillförlitlig driftsäkerhet.

Stabil konstruktion: Den svetsade aluminiumramen är permanent och elastiskt sammanfogad med solfångarglaset.

Attraktiva finansieringsmöjligheter: Stat och kommun stöttar ofta vid anskaffning av en solfångar- anläggning. Vilka finansieringsmöjligheter som finns kan du läsa om här eller tala med din lokala värmespecialist.

Broschyrer

Solen som energikälla
Solen som energikälla
PDF • 1.9 MB

Manualer

WRSol 1.1
WRSol 1.1
PDF • 2.7 MB
WRSol 2.1
WRSol 2.1
PDF • 7.9 MB
WCM-Sol med WCM-FS
WCM-Sol med WCM-FS
PDF • 1.6 MB
WTS-F2 – Montage- och driftanvisning
WTS-F2 – Montage- och driftanvisning
PDF • 1.4 MB
WTS-F2 – Montageanvisning takpåbyggd vertikal
WTS-F2 – Montageanvisning takpåbyggd vertikal
PDF • 1.4 MB

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.