schweden sv Produkter Solfångarsystem Takpåbyggda solfångare Varmvattenberedare

Varmvattenberedare

Weishaupts varmvattenberedare är optimala i kombination med Weishaupts värmesystem.

Allmänt

Weishaupt AquaSol för varmvattenberedning med solenergi Weishaupt energimagasin WES i genomskärning

Weishaupts varmvattenberedare är optimala i kombination med Weishaupts solfångarsystem. Oavsett om varmvattenberedningen sker via en solfångaranläggning, som kompletterande solenergi till ett befintligt värmesystem eller med ett kombinerat system bestående av flera värmekällor, har Weishaupt något för alla.

Manualer

WASol – Montage- och driftanvisning
WASol – Montage- och driftanvisning
PDF • 536.9 KB
WES-A Utförande C
WES-A Utförande C
PDF • 2.3 MB
WES-A Utförande S
WES-A Utförande S
PDF • 1.1 MB
WES-A Utförande W
WES-A Utförande W
PDF • 1.9 MB
WES-A Utförande H
WES-A Utförande H
PDF • 757.0 KB

Varmvattenberedare

Weishaupt Aqua Sol WASol 310 – 510

En bivalent beredare för uppvärmning av tappvarmvatten med solfångare. Med bivalent menas att det finns två värmespiraler för varmvattenberedningen. Den nedre är kopplad till solfångarkretsen och den övre med värmesystemet. Om värmen från solfångaren inte är tillräcklig för varmvattenberedningen kopplas värmesystemet in automatiskt. Tre olika nivåindelningar ger en precis dimensionering för en optimal värmekomfort med en minimal energiförbrukning. (Energieffektivitetsklass: B, WASol 510:C)

Weishaupt WAS 310-510 Sol / Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WASol 310 410

Weishaupt Energimagasin WES-A 660/910, utförande C

Weishaupt energimagasin WES organiserar och fördelar värmen som producerats av olika energikällor (kondenserande system, värmepump, solfångare, fastbränslepanna eller vedpanna) med en hög effektivitet. Inströmningsdämpare säkerställer dessutom att den ideala temperaturskiktningen i ackumulatorn bibehålls. Värmeuttaget följer även en ekonomisk princip, därför används alltid den värme som utvunnits genom solenergi i första hand.

WES 660 A-C

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.