schweden sv Produkter Solfångarsystem Solfångare för plana tak Weishaupt plantakkollektor WTS-F2

Weishaupt plantakkollektor WTS-F2

Plantakkollektorn WTS-F2 är särskilt framtagen för takpåbyggd montering och för plantak. Den lämpar sig speciellt för större solfångaranläggningar men även mindre system för varmvattenberedning kan utrustas med WTS-F2.

Beskrivning

Solfångare WTS-F2 på rad WTS-F2 i genomskärning

Plankollektorn WTS-F2 är särskilt framtagen för takpåbyggd montering och för plantak. Den lämpar sig speciellt för större solfångaranläggningar men även mindre system för varmvattenberedning kan utrustas med WTS-F2. Kollektorerna monteras fast ovanpå takbeläggningen med ställbara, extra stabila fästen.

Plankollektor WTS-F2 är särskilt anpassad för anläggningar med större varmvattenbehov som t.ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus samt som ett komplement till det befintliga värmesystemet. Integrerade hydraulikledningar möjliggör en kostnadseffektiv och tidsbesparande hydraulisk sammankoppling med upp till tio kollektorer i följd. Tack vare de välgenomtänkta tillbehören tar installationen endast några timmar. För takutföranden med ogynnsam lutning förbättras solens infallsvinkel med hjälp av en montageställning. Den är gjord av aluminium i vinkelprofil, är individuellt anpassningsbar, stabil samt väder- och korrosionsbeständig.

Flexibel användning: Weishaupts solfångare passar som komplement till både gamla och nya värmesystem. De kan kombineras med olika Weishaupt varmvattenberedare: för komplettering av värmeanläggningar med Weishaupt energimagasin (WES 660 eller WES 910) och av varmvattenberedning med den bivalenta beredaren WASol.

Lång livslängd: För att utjämna temperaturberoende spänningar i materialet, används speciella kompensatorer vid kollektoranslutningen. Det är en avgörande förutsättning för en lång livslängd och tillförlitlig driftsäkerhet.

Stabil konstruktion: Den svetsade aluminiumramen är permanent och elastiskt sammanfogad med solfångarglaset. Den högselektiva ytbehandlingen på absorbatorn gör även det diffusa ljuset användbart.

Attraktiva finansieringsmöjligheter: Stat och kommun stöttar ofta vid anskaffning av en solfångaranläggning. Vilka finansieringsmöjligheter som finns kan du läsa om här eller tala med din lokala värmespecialist.

Broschyrer

Solen som energikälla
Solen som energikälla
PDF • 1.9 MB

Manualer

WRSol 1.1
WRSol 1.1
PDF • 2.7 MB
WRSol 2.1
WRSol 2.1
PDF • 7.9 MB
WCM-Sol med WCM-FS
WCM-Sol med WCM-FS
PDF • 1.6 MB
WTS-F2 – Montage- och driftanvisning
WTS-F2 – Montage- och driftanvisning
PDF • 1.4 MB

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.