schweden sv Produkter Moderniserad värme

Moderniserad värme

Att modernisera Ditt värmesystem är det vetenskapliga sättet att sanera Dina energikostnader. Beroende på byggnadstyp och vad Du har för någon befintlig anläggning kan ett nytt värmesystem sänka energiåtgången med upp till 30 %. Genom att kombinera med solenergi kan Du spara ännu mer. Weishaupt har något för alla - energisnåla kondenserande pannor, varmvattenberedare, solfångare och brännare.

Att modernisera Ditt värmesystem är det vetenskapliga sättet att sanera Dina energikostnader. Beroende på byggnadstyp och vad Du har för någon befintlig anläggning kan ett nytt värmesystem sänka energiåtgången med upp till 30 %. Genom att kombinera med solenergi kan Du spara ännu mer. Weishaupt har något för alla - energisnåla kondenserande pannor, varmvattenberedare, solfångare och brännare.

Solfångarsystem

Solfångarsystem

Gas-, olje- och kombibrännare

Gas-, olje- och kombibrännare

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.