Energieffektivitet

Energieffektivitet

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Både enskilda komponenter och kompletta värmeanläggningar kommer nu att förses med etiketter med energieffektivitetsmärkning.

Tanken bakom: Märkningen baseras på riktlinjer från Europeiska Unionen (EU) och skall ligga till grund för att konsumenten skall kunna jämföra olika värmesystem med varandra. Tack vare den av EU-kommissionen fastställda beräkningsmetoden, finns det ett förbestämt enhetligt och standardiserat tillvägagångssätt för detta.

Produktetiketten: Varje värmesystem erhåller en så kallad produktetikett. På den står energieffektiveteten för uppvärmningen, och i förekommande fall även för varmvattenberedningen, angiven. Beroende på värmesystem kan ytterligare värden anges, som t.ex. ljudeffektnivån.

Etiketter för paketanläggningar: I de fall då ett komplett system behövs, t.ex. ett värmesystem med regulator och tappvattenberedare, visar en etikett för paketanläggningar den samlade energieffektiveteten för hela anläggningen. Detta är i regel bättre, eftersom alla komponenter är inställda mot varandra och även utökningar av systemet med t.ex. solfångare tas med i beräkningen.

Fördelar: Etiketterna visar energieffektiviteten i enlighet med bestämda standarder. Dessa måste dock inte nödvändigtvis vara dominerande i ett privat hushåll. Flera faktorer påverkar ett värmesystems energieffektivitet och förbrukning: Hur varmt skall det vara i bostaden? Hur stor är varmvattenförbrukningen? Finns det golvvärme? Ett köp bör därför alltså inte enbart beslutas utifrån vad som står på energieffektivitetsetiketten.

downloaderp

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.