schweden sv Produkter Värmesystem Kondenserande gaspannor Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 – 60 kW)

Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 – 60 kW)

Energiknippet för uppvärmning av en- och flerfamiljshus, komersiella byggnader och industrilokaler utmärker sig med sin flexibla tillämpning och mycket tystgående drift.

Beskrivning

Weishaupt Thermo Condens WTC-GW Manöverenhet på pannan eller i bostaden Genomtänkt konstruktion, noga utvalda material

Weishaupts kondenserande gassystem utnyttjar i princip bränslets fullständiga energiinnehåll och omvandlar det effektivt till värme. Den energi som tidigare har gått förlorad i avgaserna med gamla värmesystem tas upp av den kondenserande pannan. På så sätt ökar kapacitetsfaktorn jämfört med lågtemperatursystem från under 100 % till ca 110 %.

Vägghängande panna: Sparar plats och kan placeras var som helst i huset. Tack vare det stora utbudet av avgaslösningar är placeringsmöjligheterna många, t. ex. på vinden med en särskild avgaskanal utan traditionell skorsten.

Stort effektområde: Pannan reglerar steglöst till det aktuella värmekravet. Det gäller från den minsta pannstorleken (45 kW) upp till 4 pannor på 60 kW vardera sammankopplade med varandra (kaskad). Dessutom finns den golvstående kondenserande gaspannan WTC-GB med en effekt på upp till 1200 kW (kaskad) för större anläggningar.

Mycket god energiutvinning: Effektmodulering, O2-reglering och en värmeväxlare tillverkad i en aluminium/kisel-legering – alla komponenter är framtagna för att spara energi. Kapacitetsfaktorn motsvarar ett värmevärde på 110 % och ett brännvärde på 99,1 % . Därmed har man nått de yttersta gränserna för vad som är fysikaliskt möjligt. Tillsammans med en energisparpump sänks dessutom strömförbrukningen.

Tyst drift: Fläktens varvtalstyrning gör pannan så tyst vid drift så den knappt hörs.

Låga emissionsvärden: För Weishaupts system betyder en låg förbrukning även låga emissioner. Pannorna är som standard utrustade med SCOT-teknik (O2-reglering), vilket borgar för en konstant hög energiutvinning och låga utsläpp av föroreningar - även vid växlande gaskvalitet, t. ex. under sommar- och vintermånaderna.

Olika gastyper: Drift kan ske med naturgas, gasol och godkänd biogas (i naturgaskvalitet).

Enkel manövrering: Inställningarna för Weishaupt Thermo Condens-systemet sker via en manöverenhet som antingen kan sitta monterad på pannan eller i bostaden. Fjärrstyrning och fjärrservice (t. ex. via Internet) är även möjligt med Weishaupts kommunikationsmodul WCM-COM.

Lång livslängd: Bakom Weishaupts kondenserande system ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material och komponenter.

Systemteknik: Weishaupt erbjuder en omfattande mängd tillbehör. Från avgassystem, varmvattenberedare, hydraulikkomponenter, reglerstyrningar ända till solfångare för varmvattenuppvärmning eller som värmestöd kommer allt från en och samma källa och är därför optimalt anpassade för varandra.

Energieffektivitet

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Både enskilda komponenter och kompletta värmeanläggningar kommer nu att förses med etiketter med energieffektivitetsmärkning.

Tanken bakom: Märkningen baseras på riktlinjer från Europeiska Unionen (EU) och skall ligga till grund för att konsumenten skall kunna jämföra olika värmesystem med varandra. Tack vare den av EU-kommissionen fastställda beräkningsmetoden, finns det ett förbestämt enhetligt och standardiserat tillvägagångssätt för detta.

Produktetiketten: Varje värmesystem erhåller en så kallad produktetikett. På den står energieffektiveteten för uppvärmningen, och i förekommande fall även för varmvattenberedningen, angiven. Beroende på värmesystem kan ytterligare värden anges, som t.ex. ljudeffektnivån.

Etiketter för paketanläggningar: I de fall då ett komplett system behövs, t.ex. ett värmesystem med regulator och tappvattenberedare, visar en etikett för paketanläggningar den samlade energieffektiveteten för hela anläggningen. Detta är i regel bättre, eftersom alla komponenter är inställda mot varandra och även utökningar av systemet med t.ex. solfångare tas med i beräkningen.

Fördelar: Etiketterna visar energieffektiviteten i enlighet med bestämda standarder. Dessa måste dock inte nödvändigtvis vara dominerande i ett privat hushåll. Flera faktorer påverkar ett värmesystems energieffektivitet och förbrukning: Hur varmt skall det vara i bostaden? Hur stor är varmvattenförbrukningen? Finns det golvvärme? Ett köp bör därför alltså inte enbart beslutas utifrån vad som står på energieffektivitetsetiketten.

downloaderp

Broschyrer

Kondenserande gaspannor Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kW
Kondenserande gaspannor Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kW
PDF • 2.6 MB

Manualer

Manöverenhet WCM-FS 2.0 – Montage- och driftanvisning
Manöverenhet WCM-FS 2.0 – Montage- och driftanvisning
PDF • 689.2 KB
WTC 45, 60 – Bruksanvisning
WTC 45, 60 – Bruksanvisning
PDF • 394.5 KB
WTC 45, 60 – Montage- och driftanvisning
WTC 45, 60 – Montage- och driftanvisning
PDF • 4.1 MB

Varmvattenberedare

Weishaupt Aqua Standard WAS 150-500

Varmvattenberedare i fem olika storlekar för att rätt kapacitet skall kunna väljas för varje behov. Den väl tilltagna värmespiralen ger en snabb uppvärmning och isoleringen av PU- skum håller temperaturen på en jämn nivå. På så sätt hjälper den till att spara energi. (Energieffektivitetsklass: B, WAS 500:C)

Weishaupt WAS 150-500 Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WAS 200

Weishaupt Aqua Tower WAT 140

Den här smala varmvattenberedaren är mycket användbar vid begränsade utrymmen i t.ex. källaren. Med en kapacitet på 140 liter täcker den, i kombination med sin högpresterande värmeväxlare, varmvattenbehovet för ett hushåll på 2-4 personer. Varmvattenberedarens design är heller inte att förakta – Aqua Tower bildar en elegant lösning tillsammans med vilken Weishaupt-värmepanna som helst. (Energieffektivitetsklass: B)

Weishaupt WAS 140 Tower-Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WAT 140

Weishaupt Energimagasin WES-A 660/910, utförande C

Weishaupt energimagasin WES organiserar och fördelar värmen som producerats av olika energikällor (kondenserande system, värmepump, solfångare, fastbränslepanna eller vedpanna) med en hög effektivitet. Inströmningsdämpare säkerställer dessutom att den ideala temperaturskiktningen i ackumulatorn bibehålls. Värmeuttaget följer även en ekonomisk princip, därför används alltid den värme som utvunnits genom solenergi i första hand.

WES 660 A-C

Weishaupt Aqua Sol WASol 310 – 510

En bivalent beredare för uppvärmning av tappvarmvatten med solfångare. Med bivalent menas att det finns två värmespiraler för varmvattenberedningen. Den nedre är kopplad till solfångarkretsen och den övre med värmesystemet. Om värmen från solfångaren inte är tillräcklig för varmvattenberedningen kopplas värmesystemet in automatiskt. Tre olika nivåindelningar ger en precis dimensionering för en optimal värmekomfort med en minimal energiförbrukning. (Energieffektivitetsklass: B, WASol 510:C)

Weishaupt WAS 310-510 Sol / Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WASol 310 410

Referenser

Läkarhuset i Schwendi

I läkarhuset i Schwendi har energisparande värmeteknik förenats med moderna övergripande styrsystem. Sex stycken vägghängda kondenserande gaspannor är sammankopplade till en kaskadanläggning med understöd av 46 m2 solfångare som förser fyra stycken Weishaupt energimagasin av typen WES 910 med energi. Neubergers övergripande styrsystem övervakar hela anläggningen.

Schwendi Aerztehaus aussen
Schwendi Aerztehaus innen

Grundskolan i Oberhermsdorf

Oberhermsdorf är en del av Wilsdruff strax utanför Dresden. I den lokala grundskolan går ca 250 elever. Vid moderniseringen av byggnaden, den äldsta delen är från 1890, installerades fyra stycken kondenserande gaspannor WTC-GW. Genom att montera ihop dem till en kaskadanläggning får man nu ut en värmeeffekt på upp till 240 kW på ett miljövänligt och säkert sätt. Förutom skolhuset på 2 900 m2 värms även den intilliggande idrottshallen på 500 m2 upp.

Dresden Grundschule aussen
Dresden Grundschule innen

Passivhus med Weishauptteknik

Visste Ni att det finns en världsunik sporthall i Laatzen utanför Hannover? Den är Europas första sporthall av passivhusstandard. En Weishaupt kondenserande gaspanna WTC 60-A kompletteras av Weishaupts solfångare på 23 m2 och ett Weishaupt energimagasin på ca 900 liter där energin sparas. Anläggningen styrs helt och hållet av Weishaupts reglerteknik och Neubergers övergripande styrsystem.

Hannover Passivhaushalle aussen
Hannover Passivhaushalle innen

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.