schweden sv Produkter Värmesystem Kondenserande gaspannor Weishaupt Thermo Condens WTC-GB (18,5 – 290 kW)

Weishaupt Thermo Condens WTC-GB (18,5 – 290 kW)

Med ett effektområde från 90 till 300 kW är detta system idealiskt för uppvärmning av större byggnader.

Beskrivning

Kondenserande gaspanna WTC-GB WTC-GB i genomskärning Manöverenhet på pannan eller monterad separat i byggnaden

Weishaupts kondenserande gassystem utnyttjar i princip bränslets fullständiga energiinnehåll och omvandlar det effektivt till värme. Den energi som tidigare har gått förlorad i avgasern amed gamla värmesystem tas upp av den kondenserande pannan. På så sätt ökar kapacitetsfaktorn jämfört med lågtemperatursystemen från under 100 % till ca 110 %.

Stort effektområde: Med ett effektområde från 18,5 till 290 kW är WTC-GB idealisk för uppvärmning av större byggnader och inrättningar. Upp till fyra pannor kan kopplas ihop (kaskad) med en kombinerad effekt på upp till 1200 kW. Mindre behov täcks av Weishaupt kondenserande system WTC-GW.

Hög effektivitet: Den maximala kapacitetsfaktorn motsvarar ett värmevärde på 109 % och ett brännvärde på 99,4 %. Därmed har de yttersta gränserna för vad som är fysikaliskt möjligt uppnåtts.

Tyst drift: Driftljuden reduceras väsentligt av den integrerade insugningsljuddämparen (upp till 210 kW).

Hög säkerhet: Ett elektroniskt övervakningssystem kontrollerar veffektiviteten hos WTC-GB via givare i avgas-, fram- och returled- ningen samt genom en vattenbristbrytare. Elektromagnetisk påverkan förebyggs genom att 230 Volts-ledningen och lågspänningsledningen ligger åtskiljda.

Gränssnittsvariationer: Till och med standardutförandets gränssnitts- variationer möjliggör anslutning till ett övergripande styrsystem.

Användarvänlig: Pannan kan utrustas med manöverenheten WCM-FS. Den har en enkel och lättförståelig meny och en upplyst, fyrradig display. Fjärr- styrning och fjärrservice (t. ex. via Internet) är möjligt med Weishaupts kommunikationsmodul WCM-COM.

Högsta kvalitetsstandard: Bakom Weishaupts kondenserande system ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material och komponenter.

Systemteknik: Weishaupt erbjuder en omfattande mängd tillbehör. Från avgassystem, varmvattenberedare, hydraulikkomponenter, reglerstyrningar ända till solfångare för varmvattenuppvärmning eller som värmestöd kommer allt från en och samma källa och är därför optimalt anpassade för varandra.

Broschyrer

Weishaupt kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kW
Weishaupt kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kW
PDF • 2.1 MB

Manualer

Manöverenhet WCM-FS 2.0 – Montage- och driftanvisning
Manöverenhet WCM-FS 2.0 – Montage- och driftanvisning
PDF • 689.2 KB
WTC-GB 90 – Montage- och driftanvisning
WTC-GB 90 – Montage- och driftanvisning
PDF • 3.7 MB
WTC-GB 120 ... 300 – Montage- och driftanvisning
WTC-GB 120 ... 300 – Montage- och driftanvisning
PDF • 5.4 MB

Varmvattenberedare

Weishaupt Aqua Standard WAS 150-500

Varmvattenberedare i fem olika storlekar för att rätt kapacitet skall kunna väljas för varje behov. Den väl tilltagna värmespiralen ger en snabb uppvärmning och isoleringen av PU- skum håller temperaturen på en jämn nivå. På så sätt hjälper den till att spara energi. (Energieffektivitetsklass: B, WAS 500:C)

Weishaupt WAS 150-500 Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WAS 200

Weishaupt Aqua Tower WAT 140

Den här smala varmvattenberedaren är mycket användbar vid begränsade utrymmen i t.ex. källaren. Med en kapacitet på 140 liter täcker den, i kombination med sin högpresterande värmeväxlare, varmvattenbehovet för ett hushåll på 2-4 personer. Varmvattenberedarens design är heller inte att förakta – Aqua Tower bildar en elegant lösning tillsammans med vilken Weishaupt-värmepanna som helst. (Energieffektivitetsklass: B)

Weishaupt WAS 140 Tower-Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WAT 140

Weishaupt Energimagasin WES-A 660/910, utförande C

Weishaupt energimagasin WES organiserar och fördelar värmen som producerats av olika energikällor (kondenserande system, värmepump, solfångare, fastbränslepanna eller vedpanna) med en hög effektivitet. Inströmningsdämpare säkerställer dessutom att den ideala temperaturskiktningen i ackumulatorn bibehålls. Värmeuttaget följer även en ekonomisk princip, därför används alltid den värme som utvunnits genom solenergi i första hand.

WES 660 A-C

Weishaupt Aqua Sol WASol 310 – 510

En bivalent beredare för uppvärmning av tappvarmvatten med solfångare. Med bivalent menas att det finns två värmespiraler för varmvattenberedningen. Den nedre är kopplad till solfångarkretsen och den övre med värmesystemet. Om värmen från solfångaren inte är tillräcklig för varmvattenberedningen kopplas värmesystemet in automatiskt. Tre olika nivåindelningar ger en precis dimensionering för en optimal värmekomfort med en minimal energiförbrukning. (Energieffektivitetsklass: B, WASol 510:C)

Weishaupt WAS 310-510 Sol / Eco

Beredarutförandet ”Eco” utmärker sig med sin höga energieffektivitet: På grund av en kompositisolering med vakuumisoleringspaneler och PU-skum hålls värmen kvar under en längre tid. (Energiklass: A)

WASol 310 410

Referenser

Weishaupt värmer museum

I utkanten av Regensburg finns ett naturkunskapsmuseum med en permanent utställning om jordens historia och östbayerns geografiska historia i en stor villa från början på 1800-talet, det så kallade hertigpalatset. Den historiska museisalen med sin goda akustik passar mycket bra för de konserter och föreläsningar som regelbundet anordnas här. Den kondenserande gaspannan WTC-GB med en effekt på 120 kW från Weishaupt sköter uppvärmningen av villan tillförlitligt.

Regensburg Museum aussen
Regensburg Museum innen

Optimalt effektområde tack vare Weishaupts systemteknik

Utomhusbadet i staden Wanfried har gott om besökare redan i maj. Det kan bero på den behagliga vattentemperaturen. Tillsammans med 17 solfångare förser en kondenserande gaspanna WTC-GB 300 utomhusbassängen (med en toppbelastning på 290 kW under maj månad) samt hyreslägenheten bredvid (mindre än 5 kW) med varmvatten och värme. Tack vare den finurliga systemtekniken från Weishaupt är det möjligt med ett sådant stort effektområde.

Kassel Wanfried aussen

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.