schweden sv Produkter Värmesystem Kondenserande gaspannor Weishaupt kommunikationsmodul

Weishaupt kommunikationsmodul

Det centrala gränssnittet för kommunikation med Weishaupts värmesystem.

Allmänt

Kommunikationsmodul WCM-COM

Ett centralt gränssnitt för kommunikation med Weishaupts värmesystem.

Mobil åtkomst: Gör det möjligt att enkelt övervaka och ändra inställningar i WTC-värmesystemet oberoende av var man befinner sig.

Stort medieurval: Kommunikationen kan ske via internet, mejl, sms eller med mobilen.

Snabb reaktion: Säkerställer en tillförlitlig övervakning av anläggningen. Eventuella störningar kan snabbt identifieras och åtgärdas.

Exakta protokoll: Förbrukningsdata kan enkelt läsas av och analyseras. Vid behov kan funktioner optimeras och inställningar justeras på distans.

Hjälpsam och nyttig: Weishaupts kommunikationsmodul underlättar för en pålitlig, energisnål och ekonomisk värmedrift. Den ger dessutom en avsevärd arbetsavlastning och kostnadsbesparingar, framför allt då den används vid kommersiella och industriella anläggningar.

Broschyrer

Kommunikationsmodul WCM-COM home
Kommunikationsmodul WCM-COM home
PDF • 850.9 KB

Manualer

Kommunikationsmodul WCM-COM 1.0 home (tyska)
Kommunikationsmodul WCM-COM 1.0 home (tyska)
PDF • 1.3 MB
Kommunikationsmodul WCM-COM 1.0 expert
Kommunikationsmodul WCM-COM 1.0 expert
PDF • 1.2 MB

App för iOS och Android

Väremsystemets status Ändra tidsprogram Aktuell solfångareffekt Solfångareffekt per månad

Med appen "Weishaupt Heizungssteuerung" kan värmeanläggningar som är utrustade med kommunikationsmodul WCM-COM 1.0 home nu även styras från en smartphone.

Styrning: Börtemperaturer för värme och varmvatten, tidsprogram samt när- och frånvaro kan ändras med mobilen.

Statusförfrågan: Förutom att visa värmesystemets värden (inkl. den aktuella utomhustemperaturen) visas även information om kollektortemperatur, aktuell effekt samt solfångareffekten för de senaste 14 dagarna resp. de senste 3 åren i form av stapeldiagram, om en solfångare från Weishaupt finns ansluten.

Flexibla åtkomstmöjligheter: En värmeanläggning kan styras av flera personer med en varsin smartphone och flera värmeanläggningar kan styras av en smartphone.

Nedladdning: Appen är gratis och finns för både Android och iOS på Google Play respektive i App Store.

androidios

 
android qr74

 
ios qr74

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.