schweden sv Produkter Gas-, olje- och kombibrännare Medelstora och stora brännare WM monarch®-brännare (55 – 11 000 kW)

WM monarch®-brännare (55 – 11 000 kW)

Weishaupts legendariska tillförlitlighet grundlades med monarch®-brännarna. Den aktuella serien är utrustad med den modernaste digitaltekniken.

Beskrivning

Gasbrännare WM 30 (350 till 6 200 kW) Gasbrännare WM 10 Oljebrännare WM L30

Weishaupts legendariska tillförlitlighet grundlades med monarch®-brännarna. Den aktuella serien är utrustad med den modernaste digitaltekniken.

Lågt kostnad/effekt-förhållande: Den digitala reglertekniken, systemkonstruktionen och den senaste förbränningsteknologin gör Weishaupt monarch® till en allt igenom lönsam investering.

Varierande användningsområden: Dessa brännare monteras på värmepannor, ångpannor, luftuppvärmda och moderna högeffektanläggningar på upp till 11 000 kW.

Användarvänligt koncept: Alla komponenter, som t.ex. bränsle- och luftreglering, är överskådligt och lättillgängligt monterade.

Synnerligen tyst drift: Fläktenheten tillsammans med brännarens aerodynamiska interna konstruktion minimerar ljudnivån.

Enkelt montage: Alla komponenter ansluts med stickkontakter. Brännarna kan svängas ut till vänster eller höger.

Även för biobränslen: Weishaupts olje- och kombibrännare är generellt sett anpassade för Eo 1 och svavelfattig eldningsolja DIN 51603-1, en oljeblandning av Eo 1 och bioolja (upp till 10 % biokomponenter) i enlighet med DIN 51603-6 samt för Eo 1 A Bio 5 och 10.

Framtidssäker: Den digitala reglertekniken gör det möjligt att kommunicera med andra system via den integrerade eBUS-anslutningen. Detta gör det möjligt att övervaka systemet, justera inställningarna och diagnosticera felmeddelanden samt att integrera brännaren med ett överordnat styrsystem.

Specialutförande: Weishaupt utvecklar och tillverkar brännare för i stort sett alla användningsområden.

Broschyrer

monarch®-brännare WM 10 (55 – 1 250 kW) – Flexibel drift
monarch®-brännare WM 10 (55 – 1 250 kW) – Flexibel drift
PDF • 2.2 MB
monarch®-brännare WM 20 (150 – 2 600 kW) – Kompakt och effektiv
monarch®-brännare WM 20 (150 – 2 600 kW) – Kompakt och effektiv
PDF • 2.3 MB
monarch®-brännare WM 30 (350 – 5 700 kW) – Effektstark och universell
monarch®-brännare WM 30 (350 – 5 700 kW) – Effektstark och universell
PDF • 2.4 MB
monarch®-brännare WM 50 (800 – 11 000 kW) – Effektstark och universell
monarch®-brännare WM 50 (800 – 11 000 kW) – Effektstark och universell
PDF • 1.8 MB
Monoblockbrännare för toppmontage
Monoblockbrännare för toppmontage
PDF • 2.1 MB
monarch®-brännare WM-S10 (100 – 1 120 kW) – För särskilda insatsområden
monarch®-brännare WM-S10 (100 – 1 120 kW) – För särskilda insatsområden
PDF • 1.6 MB
Optimising multi-boiler plant
Optimising multi-boiler plant
PDF • 1.9 MB
Mätning Styrning Reglering
Mätning Styrning Reglering
PDF • 1.7 MB

multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell blandningsdel som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOₓ -värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Ett bra pris/effekt-förhållande: Pannsidiga tilläggsanordningar såsom eldstadsexterna avgasåterföringar behövs endast, då marknadsspecifika ultra-lågNOx-värden krävs.

Optimal förbränning: Blandningsdelen delar upp bränslet på olika munstycken. Förbränningen sker via ett primärmunstycke och koncentriskt anordnade sekundära munstycken. Primärflamman skapar en stabil och driftsäker gemensam flamma över hela reglerområdet.

Stor mångsidighet: Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23 000 kW.

Digital eldningsteknik: Den senaste tekniken styr bränsle- och lufttillförseln och sörjer på så sätt för optimala förbränningsvärden.

Lång livslängd: I Weishaupts brännarteknik återfinns åratal av erfarenheter och utvecklingsarbete. Endast de bästa material används vid tillverkningen.

Moderna bränslen: Weishaupts olje- och kombibrännare är generellt framställda för Eo 1, svavelfattig Eo 1 enligt DIN 51603-1 och för Eo 1 A Bio 10 enligt DIN SPEC 51603-6 med inblandning av upp till 10 % biokomponenter.

Avgasåterföring ARF

Den aktuella serien med Weishaupt monarch®-brännare WM20 till WM50 kan uppfylla de strängaste globala miljöstandarderna. En brännare i 4LN-versionen innehåller ett avgasåterföringssytem, vars reglerkomponenter är integrerade i brännaren.

Avgasåterföring för gasformiga bränslen: Gasformiga bränslen är näst intill svavelfria och därmed består avgasen huvudsakligen av koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och kväve (N2). Detta har en positiv inverkan på avgasåterföringen, eftersom varken aska eller sot kan smutsa ned systemet.

Särskilt avstämd blandningsdel: Särskilda avstämningar av blandningsdelen i kombination med den digitala förbränningsprocessorn W-FM200 ger en hög flamstabilitet och ett säkert driftförhållande.

Doseringsenheten: Den kompakta blandningsenheten, som består av temperaturgivare och avgasspjäll med stegmotor, förtjänar ett speciellt omnämnande. Den är direkt monterad på luftreglerskåpet och möjligör en fullständig systemkontroll från fabrik. Detta minsker monteringsarbetet och driftsättningstiden på plats.

Reglering: I utförande ARF är förbränningsprocessor W-FM200 utvidgad med en mjukvarumodul, som sörjer för en temperaturreglerad avgasåterföringsmängd i alla driftfaser. Därmed är det möjligt att få säkrare kallstartsförhållanden, den högsta driftberedskapen och att uppfylla NOx-gränsvärdena.

Premix

NOx-emissionsvärden under 30 mg/kWh uppnås med Weishaupts Premix-teknik.

Princip: Sedan flera år är förblandningsförfarandet med anslutande ytförbränning standard vid kondenserande pannor med ett lägre effektområde. Tack vare ett konsekvent utvecklingsarbete är detta förfarande nu även användbart vid högre effektområden. Resultatet är LågNOx-brännaren med Premix-teknik (PLN-brännaren) och emissioner som ligger under 30 mg/kWh.

Ny blandningsdel: Vid ytförbränning är en homogen gas/luft-blandning avgörande. Därför används här en helt nyutvecklad blandningsdel. Den väsentligaste faktorn är den delade gas/luft-styrningen, som förenar de båda medierna först i brännarröret. Den likvärdiga sammanblandningen uppstår genom gasen som strömmar ut via gasfördelaren och förbränningsluften som sätts i rörelse med rotationsskivan.

Förbränning: Gas/luft-blandningen som står under tryck, tränger igenom den tätmaskiga metallväven och förbränns på dess yta. En flammatta med en flamtemperatur mindre än 1200 °C uppstår, som hämmar den termiska kväveoxidbildningen. Nu är NOx-värden under 30 mg/kWh även realistiskt i det mellersta brännareffektområdet. 

Multifunktionell: En väsentlig fördel för den här tekniken är dess krav på eldstadsgeometrin. Den kan vara betydligt mindre än gängse panna.

Digital förbränningsprocessor: Även i relation till reglerområdet står PLN-brännaren på samma nivå som en gasfläktbrännare. Med det elektroniska gas/luft-kvotregleringssystemet för Weishaupts förbränningsprocessorer W-FM50, W-FM100 eller W-FM200 är reglerområden upp till 1:7 möjliga.

Referenser

Weishaupt O2-reglering och varvtalsstyrning i Golm

Potsdam-universitetet i Golm utanför Berlin är ett av Tysklands främsta forskningscentrum inom matematik och naturvetenskap. Deras värmecentral har optimerats och byggts ut med en Weishaupt G50-brännare med O2-reglering och varvtalsstyrning, en kombibrännare WM-GL10 samt en flerpanneanläggning. För dem är den omsorgsfulla hanteringen av resurser och energi inte enbart teori.

Berlin UniPotsdam aussen
Berlin UniPotsdam innen

Weishaupt värmer upp operan

På operan i Düsseldorf säkerställs en jämn temperatur trots varierande förutsättningar med två stycken Weishauptbrännare WM-G10. Det är en stor utmaning, särskilt eftersom enbart antalet besökare (allt från noll personer vid repetitioner och upp till 1 300 vid en fullsatt föreställning) drastiskt förändrar värmebehovet. MSR-teknik styr de åtta rumsluftstekniska anläggningarna, vilka ser till att den 156 700 m3 stora uppvärmda luften håller rätt temperatur för besökare, musiker och deras instrument.

Neuss Rheinoper aussen
Neuss Rheinoper innen

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.