schweden sv Produkter Gas-, olje- och kombibrännare Medelstora och stora brännare Brännare serie WKmono 80 (upp till 17 000 kW)

Brännare serie WKmono 80 (upp till 17 000 kW)

Den mest kraftfulla monoblockbrännaren från Weishaupt.

Beskrivning

Brännarna i serien WKmono 80 är Weishaupts mest effektstarka monoblockbrännare. Med en effekt på upp till 17 000 kW är de framför allt framtagna för att användas inom den tuffa industrimiljön. Den finns tillgänglig för gas- eller kombibrännare.

Kraftfull och kompakt: Trots sin relativt kompakta konstruktion med en längd på 1 630 mm har WKmono 80 ett effektområde från 1 200 till 17 000 kW. Flera detaljer såsom t.ex. blandningsdelen härstammar från den mycket omtyckta serien med WK-duoblockbrännare och är därmed väl anpassade till varandra.

Digital förbränningsprocessor: Den digitala förbränningsprocessorn ingår som standard i WKmono-serien och styr den sparsamma olje- och gasförbrukningen samt underlättar manövreringen och underhållet av brännaren. Driftsättningen sker steg för steg via en användarvänlig meny. Dessutom är det möjligt att koppla ihop olika övervaknings-, styr- och integreringssystem till en komplett byggnadsautomation.

Genomtänkt konstruktion: Alla komponenter är enkla att nå vilket ger en okomplicerad service. Blandningsdelen kan ställas i ett serviceläge inne i brännarhuset. Blandningsdelen kan även byggas ut genom huset till en total längd om 700 mm.

Behovsanpassade utföranden: Beroende på användningsområde kan WK-monobrännarna levereras i olika utföranden. Olika blandningsdelar finns att tillgå för att kunna anpassa brännaren till särskilda emissionskrav.

Universella bränsleval: Kompatibel med Eo 1, Eo 1 A Bio 10, naturgas E, naturgas LL samt gasol B/P.

Det är tillförlitlighet: Ett stort rådgivnings- och servicenät finns tillgängligt för våra kunder dygnet runt, året om. Därmed garanteras att en anläggning med Weishauptbrännare alltid gör sitt jobb tillförlitligt.

Broschyrer

Industribrännare WKmono 80
Industribrännare WKmono 80
PDF • 3.1 MB

multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell blandningsdel som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOₓ -värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Ett bra pris/effekt-förhållande: Pannsidiga tilläggsanordningar såsom eldstadsexterna avgasåterföringar behövs endast, då marknadsspecifika ultra-lågNOx-värden krävs.

Optimal förbränning: Blandningsdelen delar upp bränslet på olika munstycken. Förbränningen sker via ett primärmunstycke och koncentriskt anordnade sekundära munstycken. Primärflamman skapar en stabil och driftsäker gemensam flamma över hela reglerområdet.

Stor mångsidighet: Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23 000 kW.

Digital eldningsteknik: Den senaste tekniken styr bränsle- och lufttillförseln och sörjer på så sätt för optimala förbränningsvärden.

Lång livslängd: I Weishaupts brännarteknik återfinns åratal av erfarenheter och utvecklingsarbete. Endast de bästa material används vid tillverkningen.

Moderna bränslen: Weishaupts olje- och kombibrännare är generellt framställda för Eo 1, svavelfattig Eo 1 enligt DIN 51603-1 och för Eo 1 A Bio 10 enligt DIN SPEC 51603-6 med inblandning av upp till 10 % biokomponenter.

Avgasåterföring ARF

Aktuelle Weishaupt brännare i 4LN-versionen uppfyller världens strängaste miljöstandarder. En brännare i 4LN-versionen innehåller ett avgasåterföringssytem, vars reglerkomponenter är integrerade i brännaren.

Avgasåterföring för gasformiga bränslen: Gasformiga bränslen är näst intill svavelfria och därmed består avgasen huvudsakligen av koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och kväve (N2). Detta har en positiv inverkan på avgasåterföringen, eftersom varken aska eller sot kan smutsa ned systemet.

Särskilt avstämd blandningsdel: Särskilda avstämningar av blandningsdelen i kombination med den digitala förbränningsprocessorn W-FM200 ger en hög flamstabilitet och ett säkert driftförhållande.

Doseringsenheten: Den kompakta blandningsenheten, som består av temperaturgivare och avgasspjäll med stegmotor, förtjänar ett speciellt omnämnande. Den är direkt monterad på luftreglerskåpet och möjligör en fullständig systemkontroll från fabrik. Detta minsker monteringsarbetet och driftsättningstiden på plats.

Reglering: I utförande ARF är förbränningsprocessor W-FM200 utvidgad med en mjukvarumodul, som sörjer för en temperaturreglerad avgasåterföringsmängd i alla driftfaser. Därmed är det möjligt att få säkrare kallstartsförhållanden, den högsta driftberedskapen och att uppfylla NOx-gränsvärdena.

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.