schweden sv Produkter Gas-, olje- och kombibrännare Medelstora och stora brännare Brännare serie WK (upp till 32 000 kW)

Brännare serie WK (upp till 32 000 kW)

Weishaupts mest kraftfulla brännare alla kategorier.

Beskrivning

WK80 – marknadens just nu största Weishauptbrännare Gasbrännare WKG40 Oljebrännare WKL80 Kombibrännare WKGL70

Brännarna i WK-serien är de kraftfullaste Weishauptbrännarna. Med en effekt på upp till 32 000 kW har serien tagits fram för att kunna tillgodose stora värmebehov hos industrier. De finns som olje-, gas- och kombibrännare.

Modulsystem: Fläkt, automatikskåp, pump- och förvärmarstation monteras fristående från brännaren. Detta koncept ger en stor flexibilitet, t.ex. under särskilt svåra förhållanden med damm och hetta.

Digital reglerteknik: Den digitala reglertekniken, som ingår i standardutrustningen, ger en bränslesnål reglering av olje- och gasanvändningen och underlättar brännarstyrningen och -underhållet. Dessutom gör den det möjligt att integrera brännaren med olika övervaknings- och övergripande styrningssystem.

Isolerat brännarhus: Isoleringen reducerar ljudnivån och minskar yttemperaturen vid drift med förvärmd förbränningsluft. Brännaren kan drivas med en förbränningslufttemperatur på upp till 250 °C.

Behovsanpassat utförande: WK-brännaren kan levereras i olika utföranden anpassat efter det aktuella användningsområdet. Olika blandnings- anordningar finns tillgängliga för att kunna anpassa brännaren till särskilda emissionskrav. Dessutom finns "swirlflame"-utförandet med roterande förbränningsluft, ett utförande som är särskilt framtaget för extremt korta elddstäder.

Mångsidigt bränsleval: Brännaren kan köras med Eo 1 och 3 – 5, naturgas E och LL, gasol B/P samt andra bränslen som t. ex. vissa typer av bioolja.

Det är tillförlitlighet: Ett stort rådgivnings- och servicenät finns tillgängligt för kunden dygnet runt, året om. Det är ett kvitto på att anläggningsdriften alltid fungerar tillförlitligt med en Weishauptbrännare.

Broschyrer

Weishaupt Industribrännare WK40 till WK80
Weishaupt Industribrännare WK40 till WK80
PDF • 12.7 MB
Optimising multi-boiler plant
Optimising multi-boiler plant
PDF • 1.9 MB
Mätning Styrning Reglering
Mätning Styrning Reglering
PDF • 1.7 MB

multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell blandningsdel som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOₓ -värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Ett bra pris/effekt-förhållande: Pannsidiga tilläggsanordningar såsom eldstadsexterna avgasåterföringar behövs endast, då marknadsspecifika ultra-lågNOx-värden krävs.

Optimal förbränning: Blandningsdelen delar upp bränslet på olika munstycken. Förbränningen sker via ett primärmunstycke och koncentriskt anordnade sekundära munstycken. Primärflamman skapar en stabil och driftsäker gemensam flamma över hela reglerområdet.

Stor mångsidighet: Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23 000 kW.

Digital eldningsteknik: Den senaste tekniken styr bränsle- och lufttillförseln och sörjer på så sätt för optimala förbränningsvärden.

Lång livslängd: I Weishaupts brännarteknik återfinns åratal av erfarenheter och utvecklingsarbete. Endast de bästa material används vid tillverkningen.

Moderna bränslen: Weishaupts olje- och kombibrännare är generellt framställda för Eo 1, svavelfattig Eo 1 enligt DIN 51603-1 och för Eo 1 A Bio 10 enligt DIN SPEC 51603-6 med inblandning av upp till 10 % biokomponenter.

Avgasåterföring ARF

Aktuelle Weishaupt brännare i 4LN-versionen uppfyller världens strängaste miljöstandarder. En 4LN-brännareversion består av ett rökgassystem för avgaser, dess styr komponenterna är integrrad i fläktaggregatet.

Avgasåterföring för gasformiga bränslen: Gasformiga bränslen är näst intill svavelfria och därmed består avgasen huvudsakligen av koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och kväve (N2). Detta har en positiv inverkan på avgasåterföringen, eftersom varken aska eller sot kan smutsa ned systemet.

Särskilt avstämd blandningsdel: Särskilda avstämningar av blandningsdelen i kombination med den digitala förbränningsprocessorn W-FM200 ger en hög flamstabilitet och ett säkert driftförhållande.

Blandningsenheten: Blandningsenheten bör betonas. Den kompakta blandningsenhet förenar recirkulation av avgaser med undertrycksregleringen för luftintaget. Med den kompakta fläktenhet och blandningsenhet kan installations- och driftsättningstid förkortas på plats.

Reglering: I utförande ARF är förbränningsprocessor W-FM200 utvidgad med en mjukvarumodul, som sörjer för en temperaturreglerad avgasåterföringsmängd i alla driftfaser. Därmed är det möjligt att få säkrare kallstartsförhållanden, den högsta driftberedskapen och att uppfylla NOx-gränsvärdena.

Referenser

Weishaupt bistår värmekraftverk

Ca 8 000 invånare i stadsdelen Buch i Bietigheim får värme från sitt lokala värmekraftverk. Det förser dessutom flera lokala industrier med energi, bl.a. inom verkstads- och bilindustrin. Ca 42 000 MWh behövs per år. Två stycken Weishaupt kombiindustribrännare med varvtalsstyrning och O2-reglering sköter toppbelastningen och alstrar ca 21 000 MWh värmeenergi per år från naturgas. Det övergripande styrsystemet för byggnaden är för övrigt tillverkat av Neuberger, en del av Weishauptgruppen med säte i Rothenburg o. d. Tauber.

Stuttgart Buch aussen
Stuttgart Buch innen

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.