schweden sv Produkter Gas-, olje- och kombibrännare Medelstora och stora brännare Brännare i skeppsutförande

Brännare i skeppsutförande

Weishaupts brännare har världshaven som hemmaplan. Ombord på ett fartyg ställs särskilt stränga krav på brännarna och därför är erfarenhet och kunskap av största vikt för en tillförlitlig drift.

Beskrivning

Oljebrännare i skeppsutförande Modell för restoljor och bränsledestillat Modulerande oljebrännare i skeppsutförande Lättoljebrännare i skeppsutförande

Weishaupts brännare har världshaven som hemmaplan. Ombord på ett fartyg ställs särskilt stränga krav på brännarna och därför är erfarenhet och kunskap av största vikt för en tillförlitlig drift.

Stor erfarenhet: Weishaupt har utvecklat och producerat brännare i skeppsutförande i över 40 år för de mest olika användningsområden, t.ex. till reserv- och sanitetspannor inom sjöfarten och på offshoreplattformar.

Robust och kompakt: På ett fartyg är utrymmet begränsat och belastningen på brännaren är speciellt hög. Weishaupts skeppsbrännare är anpassade till dessa förutsättningar på bästa sätt.

För i stort sett alla typer av bränslen: Även restolja och oljedestillat kan användas, förutom de vanliga standardoljorna. Weishaupts brännare är anpassade för MFO-bränslen i enlighet med ISO 8217 2010-06-15 och DIN ISO 8217 2011-09 (andra bränslen vid förfrågan).

Utrustad för världens alla hamnar: Brännare och komponenter är utfärdade med nödvändiga typgodkännanden (Type Approval) för att få användas ombord på fartyg och på offshoreplattformar. Dessa godkännanden ligger till grund för anläggningens slutbesiktning (Final Approval).

Global service: Weishaupt har en global serviceorganisation. Weishauptbrännarnas funktionssäkerhet kan därför garanteras varsomhelst på de sju haven.

Broschyrer

Brännare i skeppsutförande
Brännare i skeppsutförande
PDF • 4.2 MB
Burners in marine execution
Burners in marine execution
PDF • 4.2 MB
船用结构燃烧器
船用结构燃烧器
PDF • 4.2 MB
Mätning Styrning Reglering
Mätning Styrning Reglering
PDF • 1.7 MB

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.