schweden sv Produkter Gas-, olje- och kombibrännare Kompaktbrännare Weishaupt purflam®-brännare (16,5 – 40 kW)

Weishaupt purflam®-brännare (16,5 – 40 kW)

Utmärkande för Weishaupts purflambrännare är dess låga NOₓ- och CO-värden. Dessutom är brännaren både ekonomisk och har en låg bullernivå.

Beskrivning

Weishaupt purflambrännare Särskild blandningsdel för den rena flamman

Utmärkande för Weishaupt purflam®-brännare är dess låga NOₓ- och CO-värden. Dessutom är brännaren både ekonomisk och har en låg bullernivå.

 

Väldigt låga emissioner: Med sin unika teknik förbränner purflam®-brännaren oljan utan att det uppstår någon sot och utsläppet av kväveoxid på 70-90 mg/kWh underskrider gällande gränsvärden med stor marginal.

Genomtänkt teknik: purflam®-brännaren har digital reglerteknik och arbetar automatiskt. Förbränningsprocessen styrs och övervakas konstant av kraftfulla mikroprocessorer. På så sätt nås högsta möjliga verkningsgrad. Den elektroniska tändapparaten W-ZG01 finns monterad i alla Weishaupt kompaktbrännare och utmärker sig genom sin låga energiförbrukning.

Mångsidighet: purflam®-brännaren täcker ett effektområde från 16,5 kW upp till 40 kW.

Särskild blandningsanordning: Weishaupts purflam®-teknologi omvandlar den finfördelade oljedimman för förbränningen till ett nästan gasliknande tillstånd. Denna blandning av luft och olja förbränns med en blå låga, med mycket låga emissioner.

Lång livslängd: Bakom Weishaupts purflam®-teknik ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material.

Moderna bränslen: Weishaupts olje- och kompaktbrännare är generellt sett anpassade för Eo 1 och svavelfattig eldningsolja DIN 51603-1, en oljeblandning av Eo 1 och bioolja (upp till 10 % biokomponenter) i enlighet med DIN 51603-6 samt för Eo 1 A Bio 5 och 10.

Broschyrer

Weishaupt purflam®-brännare upp till 40 kW
Weishaupt purflam®-brännare upp till 40 kW
PDF • 853.1 KB

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.