schweden sv Press Publika tidskrifter 2016 Weishauptkoncernen

Weishauptkoncernen

Med över 3 600 medarbetare räknas Weishauptkoncernen till ett av de ledande företagen för brännare, kondenseringsteknik, värmepumpar, solfångare och byggnadsautomation.

Publika tidskrifter

2020-01-02

Weishauptkoncernen

Med över 3 600 medarbetare räknas Weishauptkoncernen till ett av de ledande företagen för brännare, kondenseringsteknik, värmepumpar, solfångare och byggnadsautomation.

Kärnverksamheten består av Max Weishaupt GmbH i Schwendi i södra Tyskland med sitt fabriksegna forsknings- och utvecklingsinstitut.
Företaget som grundades 1932 är sedan 2009 registrerat som ett holdingbolag: tre företag ryms under samma paraply och täcker in områdena energiteknik, energiutvinning och energimanagement.

Energiteknik: Weishaupt erbjuder ett utbrett produktsortiment med brännare liksom kompletta värmesystem med kondenserande värmeteknik för gas och olja samt solfångarsystem och värmepumpar för utvinning av förnybar energi.

Energiutvinning: Sedan 2009 ingår BauGrund Süd i Weishauptkoncernen. De utför marksonds- och energiborrning för värmepumpinstallationer och har en samlad erfarenhet av över 2 miljoner borrmeter. Med ca 30 högprofessionella borrgrupper är BauGrund Süd ett av de ledande företagen inom utvinning av marknära geotermisk energi i Europa samt inom markundersökning.

Energimanagement: Neuberger byggnadsautomation ingår i Weishauptkoncernen sedan 1995 och är leverantör av intelligent fastighetsautomation. De erbjuder effektiva och kostnadssparande lösningar tillsammans med tekniska system för värme, klimat, ventilation, belysning, solskydd och säkerhetssystem av alla slag.

Flygfoto över fabriken i Schwendi
Flygfoto över fabriken i Schwendi
Bilden kan användas för tryck (9.9 MB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.