schweden sv Press Fackpress 2015 Weishaupts brännare WKmono 80 (upp till 17 000 kW)

Weishaupts brännare WKmono 80 (upp till 17 000 kW)

Den nya monoblockbrännaren WKmono 80 erbjuder ett effektområde som hittills endast kunnat uppnås med en extern förbränningsluftfläkt. Tack vare att luftkanalen har tagits bort reduceras även installationskostnaderna därefter.

Fackpress

2015-03-10

Weishaupts brännare WKmono 80 (upp till 17 000 kW)

Den nya monoblockbrännaren WKmono 80 erbjuder ett effektområde som hittills endast kunnat uppnås med en extern förbränningsluftfläkt. Tack vare att luftkanalen har tagits bort reduceras även installationskostnaderna därefter.

 
Vid framtagningen av brännaren har särskilt stort värde lagts på det kompakta formatet. Därför har kombibrännaren WKmono 80 en stark effekt på 17 MW samtidigt som den endast är 1 630 mm lång. Dessutom utmärker sig brännaren med sin strömlinjeformade, effektiva och ljuddämpande design.

Trots den kompakta designen är alla komponenter såsom blandningsdel, luftspjäll och förbränningsprocessor lättillgänligt placerade. I sin standardlängd kan blandningsdelen köras till ett serviceläge inom brännarhuset, utan att blandningsdelen behöver monteras bort. Demonteringen av längre blandningsdelar (flamhuvudlängd upp till 1 100 mm) kan enkelt göras inom brännarhuset.

Driftsättningen av WKmono 80 sker användarvänligt med hjälp av ett menystyrt driftsättningsprogram.

Förutom blandningsdelen återfinns även flera andra komponenter från den pålitliga WK-brännarserien. Det innebär flera fördelar för installatörer och anläggningsansvariga, bl.a. vad gäller inköp respektive lagerhållning av reservdelar samt utbildning och service.

Den digitala förbränningsprocessorn från Weishaupt garanterar ett optimalt förbränningsvärde och ett enkelt handhavande. Det inbyggda gränssnittet gör att all nödvändig information och alla viktiga styrkommandon skickas vidare till det överordnade styrsystemet. Vid behov kan även fjärrstyrning, fjärrövervakning och fjärrdiagnostisering installeras.

Den nya Weishauptbrännaren WKmono 80 (upp till 17 MW)
Den nya Weishauptbrännaren WKmono 80 (upp till 17 MW)
Bilden kan användas för tryck (301.3 KB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.