schweden sv Press Fackpress 2015 Den nya energimärkningen för effektiva värmeanläggningar

Den nya energimärkningen för effektiva värmeanläggningar

Till skillnad från "vanliga" hushållsapparater såsom kylskåp eller tvättmaskiner framstår energimärkningen för värmeanläggningar som något mer komplex – en energimärkning som blir krav från och med 2015-09-26.

Fackpress

2015-03-10

Den nya energimärkningen för effektiva värmeanläggningar

Till skillnad från "vanliga" hushållsapparater såsom kylskåp eller tvättmaskiner framstår energimärkningen för värmeanläggningar som något mer komplex – en energimärkning som blir krav från och med 2015-09-26.

 
Förvisso kan tillverkaren klassificera varje enskild panna i enlighet med energimärkningsdirektivet (för närvarande från A++ till G), avgörande är dock klassificeringen av den sammantagna värmeanläggningen inklusive beredare, reglersystem och sekundära värmekällor, t.ex. solfångare.

Det åligger det företag som levererar och installerar värmeanläggningen, d.v.s värmeinstallatören, att tillhandahålla detta intyg.

Weishaupt hjälper därför värmeinstallatören genom flera olika åtgärder.

Generellt gäller följande: alla Weishaupts kondenserande pannor är märkta med energiklass A eller bättre (upp till A++).

För beräkningen av hela anläggningen energiklass kommer det i framtiden att finnas ett beräkningsprogram, som kommer att finnas tillgängligt för Weishaupts kunder.

Därutöver står Weishaupts tekniska säljare och experter alltid till förfogande med sina kunskaper. Dessutom finns informationsunderlag som förklarar det hela på ett fackmannamässigt sätt.

För Weishaupts kunder är det alltså inte så krångligt som det först verkar vara. Även i detta fall är Weishaupt tillförlitliga.

Energimärkning för en luft/vattenvärmepump
Energimärkning för en luft/vattenvärmepump
Bilden kan användas för tryck (358.0 KB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.