schweden sv Press Fackpress 2015 Weishaupts installationstorn

Weishaupts installationstorn

I Weishaupts nya installationstorn samlas alla nödvändiga anslutningar och aggregat samt all armatur som behövs för en modern värmeanläggning i en och samma kompakta och homogena enhet.

Fackpress

2015-03-10

Weishaupts installationstorn

I Weishaupts nya installationstorn samlas alla nödvändiga anslutningar och aggregat samt all armatur som behövs för en modern värmeanläggning i en och samma kompakta och homogena enhet.

 
Fördelarna med installationen är uppenbara. Allt är sammansatt utifrån ett praktiskt förhållningssätt, vilket ger en enkel och snabb installation. En högre säkerhetsstandard kan garanteras redan från början, eftersom den kompletta hydrauliska enheten täthetskontrollerats och isolerats redan vid fabriken. De elektriska komponenterna är också redan inkopplade i förväg.

Weishaupts installationstorn är idealisk vid installationer med kondenserande system kombinerat med tappvattenuppvärmning genom solenergi. Redan befintliga anläggningar kan enkelt och snabbt bytas ut och renoveras - även under vinterhalvåret.

Weishaupts installationstorn består av en pumpkrets, en systemdelning, en installationsenhet för tappvatten, en droppbehållare för solenergifluider med solfångarregulator samt ett expansionskärl för solenergi.

Den stabila konstruktionen tillåter en fri uppställning av installationstornet. Det behöver inte fästas i väggen.

Förutom en förenklad installation har detta system även optiska fördelar. Ett argument som många byggherrar och husägare finner positivt.

WIT
WIT
Bild i genomskärning av Weishaupts nya installationstorn WIT.
Bilden kan användas för tryck (349.1 KB)
Installationsschema utan WIT
Installationsschema utan WIT
Bilden kan användas för tryck (276.2 KB)
Installationsschema med WIT
Installationsschema med WIT
Bilden kan användas för tryck (201.5 KB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.