schweden sv Press Fackpress 2013 Weishaupt systemteknik för stora solfångaranläggningar

Weishaupt systemteknik för stora solfångaranläggningar

Weishaupts plankollektor WTS-F2 med integrerade samlingsledningar är utmärkta för objekt med ett stort värmebehov såsom t.ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus, äldreboenden etc.

Fackpress

2013-03-12

Weishaupt systemteknik för stora solfångaranläggningar

Weishaupts plankollektor WTS-F2 med integrerade samlingsledningar är utmärkta för objekt med ett stort värmebehov såsom t.ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus, äldreboenden etc.

Solfångarna är främst framtagna för att monteras på plan- eller snedtak utanpå yttertaket. De kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt och passar både för Low Flow-drift som för High Flow-drift.
Den högeffektiva absorbatorn har en ytbeläggning av Mirotherm som, förutom den direkta solinstrålningen, även tar upp den diffusa solinstrålningen som lagras till värme. En dubbel lasersvetsfog binder ihop de tättslingrande kopparrören med den heltäckande absorbatorytan. På så sätt säkerställs en optimal värmeöverföring. Cirkulationen i de slingrande kopparrören enligt meanderprincipen gör att systemet fungerar lika bra vid High Flow-drift som vid Low Flow-drift samtidigt som avluftnings- och stagnationsegenskaperna kan fungera effektivt.
Solfångarglaset är fastsatt i aluminiumramen med ett permanent elastiskt tvåkomponentsklister som effektivt skyddar kollektorn från inträngande fukt och väta.

Det smarta ventilationssystemet ger ett optimalt klimat inne i solfångaren som förhindrar att imma bildas på glasskivan. Solfångaranslutningen har särskilda kompensatorer som utjämnar de temperaturberoende expansionerna i kollektorns integrerade samlingsledningar.
Kollektorns stabilitet garanteras av en svetsad, väderbeständig aluminiumram i kombination med ett bakstycke i aluminum och det effektivt fastsatta solfångarglaset.

Det behövs bara ett enda verktyg för att montera solfångarna. Justerbara skenor och höj- och sänkbara takkrokar gör att solfångarna kan anpassas till och monteras på tak i olika former.

Förutom själva solfångaren WTS-F2 erbjuder Weishaupt även en omfattande systemteknik för stora solfångaranläggningar. Till det räknas bl. a. högeffektiva isolerade hydraulikgrupper, ackumulatortankar på upp till 3 000 liter såväl som en intelligent reglerteknik. Inom alla områden läggs största vikt på en hög effektivitet och av den anledningen används uteslutande energisparpumpar samt är alla komponentgrupper helt värmeisolerade.

Det stora antalet tillbehör såsom luftavskiljare, omkopplings- och utjämningsventiler kompletterar utbudet precis som de behovsanpassade förkopplings- och expansionskärlen – totalt utgörs det av nästan hundra olika systemkomponenter. Det viktigaste i en komplex anläggning är dock reglertekniken. Därför har vi nu vidareutvecklat den redan befintliga solfångarregulatorn WRSol för att även kunna hantera de nya systemfunktionerna. Varje hydraulikgrupp är utrustad med en separat regulator som kan kompletteras med fjärrövervakning vid behov.

Weishaupts marknadspartners erbjuds ett omfattande stöd för allt, från planeringsdokumentationen, där solfångaranläggningen presenteras steg för steg, till förbrukningskontroll för att beräkna varmvatten- och cirkulationsbehovet för befintliga anläggningar, till solfångarsimulering, objektspecifika anläggningsscheman och kabeldragning ända fram till idrifttagningen, som genomförs av våra specialutbildade servicetekniker.

Stor solfångaranläggning med WTS-F2
Stor solfångaranläggning med WTS-F2
Bilden kan användas för tryck (691.5 KB)
Weishaupts systemteknik för stora solfångaranläggningar
Weishaupts systemteknik för stora solfångaranläggningar
Bilden kan användas för tryck (400.6 KB)
Projektexempel: hotell med Weishaupts systemteknik
Projektexempel: hotell med Weishaupts systemteknik
Bilden kan användas för tryck (1.3 MB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.