schweden sv Press Fackpress 2013 Weishaupt energimagasin WES-A (660 och 910 liter)

Weishaupt energimagasin WES-A (660 och 910 liter)

I Weishaupts energimagasin WES 660-A och 910-A ingår mycket kringutrustning som standard.

Fackpress

2013-03-12

Weishaupt energimagasin WES-A (660 och 910 liter)

I Weishaupts energimagasin WES 660-A och 910-A ingår mycket kringutrustning som standard.

Bland annat Isodual, en högeffektiv tvåkomponentsisolering, den patenterade Thermo-optimeringskolonnen, varmvattengenomströmningssystemet i nickelfritt rostfritt stål, anslutningar för kondenserande system med bypass-funktion, flera extra anslutningsmöjligheter (fjärrvärme, elvärme) samt flera dopphylsor med exakt definierade positioner.
Weishaupts innovativa ackumulator kan tillgodogöra sig värmen från flera olika källor (fastbränslepanna, värmepump, elpatron etc.). Den ger en idealisk värmefördelning och en mycket hygienisk varmvattenberedning.

Det flödande färskvattnet värms upp i ett spiralformat, nickelfritt veckat rör av rostfritt stål. Till följd av det kontinuerliga vattenutbytet och med tanke på flödeshastigheten uppstår knappt någon stagnation, vilket är exemplariskt utifrån ett hygieniskt perspektiv. Dessutom håller systemet en mycket hög vattenkapacitet.
Den patenterade Thermo-optimeringskolonnen har funktionen av en värmeledningssystem; flera termiska ventiler är placerade på olika ställen vilket ger en metodisk värmefördelning i ackumulatortanken. På så sätt förses den övre delen i behållaren alltid med energi, vilket säkerställer en konstant snabb tillgång till värme för uppvärmning och varmvattenberedning. Optimeringskolonnen med integrerad solfångarvärmeväxlare fungerar uteslutande i enlighet med fysikaliska principer, det behövs inga mekaniska delar eller externa värmeväxlare. Det ger systemet de bästa av förutsättningar för en lång livslängd och användning.
Tvåkomponentsisoleringen Isodual är 100 mm tjock och ser till att solenergin bevaras effektivt i ackumulatorn. Den består av ett 20 mm tjockt innerskikt av polyesterfibrer, som ligger tätt emot behållarens yttervägg och förhindrar på så sätt luft från att cirkulera runt behållaren. Ytterhöljet består av 80 mm Neopor med ett enastående Lambda-värde på 0,032 W/m K. För att isoleringen skall vara så lättmonterad som möjligt är den uppdelad i tre segment som fästs med snabblås. De specialdesignade täcklocken för snabblåsen ger ett stilrent och enhetligt intryck.

Det nya energimagasinet WES-A 910 i genomskärning
Det nya energimagasinet WES-A 910 i genomskärning
Bilden kan användas för tryck (1.4 MB)
Tvåkomponentsisoleringen Isodual är indelad i tre segment
Tvåkomponentsisoleringen Isodual är indelad i tre segment
Bilden kan användas för tryck (649.7 KB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.