schweden sv Press Fackpress 2013 Kommunikationsmodulen W-FM COM

Kommunikationsmodulen W-FM COM

Den nya kommunikationsmodulen W-FM COM används för kommunikationen mellan Weishauptbrännare med en digital förbränningsprocessor (W-FM 50 – 200) och styrnings- och övervakningsutrustning, oavsett hur stort avståndet dem emellan är.

Fackpress

2013-03-12

Kommunikationsmodulen W-FM COM

Den nya kommunikationsmodulen W-FM COM används för kommunikationen mellan Weishauptbrännare med en digital förbränningsprocessor (W-FM 50 – 200) och styrnings- och övervakningsutrustning, oavsett hur stort avståndet dem emellan är.

Anslutningen sker via Internet och gör det möjligt att kontrollera och justera anläggningsparametrar via en smartphone eller dator.

En eller flera brännare med en digital förbränningsprocessor (W-FM 50 – 200) kan anslutas till modulen via Modbus. Modulen sköter övervakning och fjärröverföring av brännarvärden (effekter, panntemperaturer, O2-värden, börvärden, drifttillstånd, fel- och störningshistorik etc.). Brännarinformationen kan lagras i W-FM COM och sparas eller skickas via mejl. Då ett fel uppstår eller då gränsvärden över- eller underskrids skickas ett larm via mejl.

Kommunikationsmodulen W-FM COM kan anslutas till mobilnätet (GSM/GPRS) med ett SIM-kort eller till Internet med en LAN-anslutning. Åtkomsten sker via en fast IP-adress som tillhandahålls av nätoperatören eller via en webbportal.

Fjärråtkomsten till brännarvärdena och pannkonfigurationen (läsa/skriva) sker över en lösenordsskyddad dator eller smartphone med internetuppkoppling och en standardwebbläsare.

Modulen har en digital in- och utgång. Ytterligare in- och utgångar är möjliga med tilläggsmoduler. Dessutom kan man lägga upp behörighets- och användarnivåer och anpassa språket på webbsidorna med kommunikationsmodulen.

Funktionsschema för kommunikationsmodulen W-FM COM
Funktionsschema för kommunikationsmodulen W-FM COM
Bilden kan användas för tryck (607.6 KB)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.