schweden sv Produkter Värmesystem Kondenserande gaspannor Weishaupt Thermo Condens kompaktutförande WTC-GW K (4,5 – 25 kW)

Weishaupt Thermo Condens kompaktutförande WTC-GW K (4,5 – 25 kW)

Det smidiga värmesystemet med integrerad varmvattenberedare.

Beskrivning

Den estetiska kompaktenheten Manöverenhet Varmvattenberedaren Aqua Power (WAP) Varmvattenberedaren Aqua Integra (WAI)

Den kondenserande pannan Weishaupt Thermo Condens Kompakt innehåller en integrerad varmvattenberedare. Pannan är tekniskt identisk med den vägghängda WTC-GW. Varmvattenberedaren är placerad under pannan.

     Universal användning: Det spelar ingen roll om pannan står i källaren eller i bostaden: kombinationen kan användas överallt eftersom den eleganta designen passar alla miljöer.

     Innovativ skiktberedare: Den innovativa skiktberedartekniken hos Weishaupt Aqua Power (WAP) erbjuder en hög värmekomfort.

     Ekonomiskt alternativ: WTC Kompakt finns även med en varmvattenberedare på 100 liter med en spiralformad värmeväxlare, den s.k. Weishaupt Aqua Integra.

     Mycket god energiutvinning: Effektmodulering, O2-reglering och värmeväxlare tillverkad i en aluminium/kisel-legering – alla komponenter är framtagna för att spara energi. Den maximala kapacitetsfaktorn motsvarar ett värmevärde på 110 % och ett brännvärde på 99,1 %. Därmed har man nått de yttersta gränserna för vad som är fysikaliskt möjligt. Tillsammans med en energisparpump sänks dessutom strömförbrukningen.

     Låga emissionsvärden: För Weishaupts system betyder en låg förbrukning även låga emissioner. Pannorna är som standard utrustade med SCOT-teknik (O2-reglering), vilket borgar för en konstant hög energiutvinning och låga utsläpp av föroreningar - även vid växlande gaskvalitet, t. ex. under sommar- och vintermånaderna.

     Olika gastyper: En tillförlitlig drift kan ske med naturgas, gasol och godkänd biogas (i naturgaskvalitet).

     Tyst drift: Fläktens modulerande varvtalsstryning gör att pannan knappt hörs när den är i drift.

     Enkel manövrering: Inställningarna för Weishaupt Thermo Condens-systemet sker via en manöverenhet som antingen kan sitta monterad på pannan eller i bostaden. Fjärrstyrning och fjärrservice (t. ex. via Internet) är även möjligt med Weishaupts kommunikationsmodul WCM-COM.

     Transport och montage: Systemet Thermo Condens Kompakt består av två delar för att underlätta transport och montage.

     Lång livslängd: Bakom Weishaupts kondenserande system ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material och komponenter.

     Systemteknik: Weishaupt erbjuder en omfatande mängd tillbehör. Från avgassystem ända till reglerteknik kommer allt från en och samma källa och är därför optimalt anpassade för varandra.

     Energieffektivitet

     Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Både enskilda komponenter och kompletta värmeanläggningar kommer nu att förses med etiketter med energieffektivitetsmärkning.

     Tanken bakom: Märkningen baseras på riktlinjer från Europeiska Unionen (EU) och skall ligga till grund för att konsumenten skall kunna jämföra olika värmesystem med varandra. Tack vare den av EU-kommissionen fastställda beräkningsmetoden, finns det ett förbestämt enhetligt och standardiserat tillvägagångssätt för detta.

     Produktetiketten: Varje värmesystem erhåller en så kallad produktetikett. På den står energieffektiveteten för uppvärmningen, och i förekommande fall även för varmvattenberedningen, angiven. Beroende på värmesystem kan ytterligare värden anges, som t.ex. ljudeffektnivån.

     Etiketter för paketanläggningar: I de fall då ett komplett system behövs, t.ex. ett värmesystem med regulator och tappvattenberedare, visar en etikett för paketanläggningar den samlade energieffektiveteten för hela anläggningen. Detta är i regel bättre, eftersom alla komponenter är inställda mot varandra och även utökningar av systemet med t.ex. solfångare tas med i beräkningen.

     Fördelar: Etiketterna visar energieffektiviteten i enlighet med bestämda standarder. Dessa måste dock inte nödvändigtvis vara dominerande i ett privat hushåll. Flera faktorer påverkar ett värmesystems energieffektivitet och förbrukning: Hur varmt skall det vara i bostaden? Hur stor är varmvattenförbrukningen? Finns det golvvärme? Ett köp bör därför alltså inte enbart beslutas utifrån vad som står på energieffektivitetsetiketten.

     SystemEnergieffektivitetsklass*
     WTC 15-A-K-PEA-I-100 A / A
     WTC 15-A-K-PEA-PB-115 A / A
     WTC 25-A-K-PEA-I-100 A / A
     WTC 25-A-K-PEA-PB-115 A / A

     *Enligt EU-förordning nr. 811/2013 Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning / energieffektivitet vid vattenuppvärmning, lastprofil XL

     Broschyrer

     Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kW
     Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kW
     PDF • 3.7 MB

     Manualer

     Manöverenhet WCM-FS 2.0 – Montage- och driftanvisning
     Manöverenhet WCM-FS 2.0 – Montage- och driftanvisning
     PDF • 689.2 KB
     WTC 15, 25 Utförande K – Bruksanvisning
     WTC 15, 25 Utförande K – Bruksanvisning
     PDF • 412.6 KB
     WTC 15, 25 Utförande K – Montage- och driftanvisning
     WTC 15, 25 Utförande K – Montage- och driftanvisning
     PDF • 4.9 MB

     Varmvattenberedare

     Weishaupt Aqua Power WAP 115

     Kompakt och effektiv: den innovativa skiktberedarprincipen erbjuder en särskilt hög varmvattenkomfort med en varmvatteberedare på 115 liter, vilket räcker mer än väl för en familj på fyra personer. (Energieffektivitetsklass: B)

     WAP

     Weishaupt Aqua Integra WAI 100

     Alternativet för hushåll med kalkrikt vatten: den kompakta varmvattenberedaren Aqua Integra rymmer 100 liter och passar för ett hushåll om två till tre personer. Den integrerade spiralvärmeväxlaren har utmärkta avluftningsegenskaper. (Energieffektivitetsklass: B)

     WAI

     Önskar ni en tryckt broschyr?

     Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.