schweden sv Metanavigation Användarvillkor

Användarvillkor

Detta är en översättning av den tyska originaltexten. I händelse av rättsliga åtgärder är den tyska originaltexten enskilt rättsligt gällande. Klicka här för att se den tyska originaltexten.

1. Användningsområde

Användaren av de webbsidor (nedan kallade Weishaupts webbsidor) som tillhandahålls av Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi, Tyskland sker uteslutande i enlighet med dessa villkor. Villkoren kan eventuellt komma att kompletteras, tas bort och/eller ändras, t.ex. gällande köp av produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av Max Weishaupt GmbH. Genom att använda Weishaupts webbsidor godkänner användaren dessa villkor.

Så länge som användaren inte är en konsument i enlighet med § 13 BGB (den tyska civilrättsliga lagstiftningen) gäller inte § 312e stycke 1 punkt 1 nr 1-3 BGB.

2. Tjänster

Max Weishaupt GmbH tillhandahåller viss information och mjukvara på Weishaupts webbsidor för nedladdning. Max Weishaupt GmbH förbehåller sig rätten att närsomhelst stänga ner Weishaupts webbsidor helt eller delvis. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet på något sätt för att tillgängligheten till Weishaupts webbsidor därigenom kan komma att hindras. Informationen som hålls tillgänglig på Weishaupts webbsidor innehåller specifikationer och/eller generella beskrivningar av de tekniska användningsmöjligheterna hos produkterna som tillverkas av Max Weishaupt GmbH och Weishauptgruppen. Dessa uppgifter hålls tillgängliga utan förpliktelser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa uppgifter.

3. Upphovsrätt

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Alla rättigheter förbehållna. Alla texter, bilder, grafik, ljud, animeringar och filmer samt hur dessa presenteras på Weishaupts webbsidor faller under internationell upphovsrätt och andra immatrialrättsliga lagar.

Innehållet på Weishaupts webbsidor får ej kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte utan skriftligt godkännande från Max Weishaupt GmbH.

4. Ansvar

Weishaupts webbsidor är framarbetade och sammanställda med största noggrannhet. Likväl ansvarar vi inte för riktigheten i, eventuella tryckfel, copyright eller upphovsrätt som tillfaller tredje part samt fullständigheten i och användbarheten av informationen och innehållet på Weishaupts webbsidor.

Vi ansvarar inte för skador uppkomna genom vårdslöshet, såtillvida dessa inte gäller avtalsmässiga åtaganden, om fara för liv och/eller hälsa föreligger eller om anspråk faller inom ramen för produktsäkerhetslagen. Detta gäller även för arbeten utförda av oss utsedda underleverantörer.

Användande av Weishaupts webbsidor sker på egen risk. Även om vi försöker göra allt för att hålla våra webbsidor fria från virus och andra skadliga hot, kan vi inte garantera att sådant inte kan finnas på Weishaupts webbsidor. Innan användaren laddar ner något från Weishaupts webbsidor bör denne därför vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, t.ex. använda sig av ett antivirusprogram.

5. Hyperlänkar

Weishaupts webbsidor innehåller hyperlänkar (länkar) till externa webbsidor som tillhandahålls av tredje part, över vilka Weishaupt inte har något inflytande gällande utformning eller innehåll. Hemsidor från tredje part kontrolleras alltid efter skadligt och/eller rättsvidrigt innehåll då länken först läggs upp på Weishaupts webbsidor. Vid denna tidpunkt har inget skadligt eller rättsvidrigt innehåll kunnat upptäckas. En kontinuerlig kontroll av de på Weishaupts webbsidor befintliga länkar är dock inte försvarbar utan att det föreligger konkreta bevis för brottslig aktivitet. Ansvaret för innehållet på de länkade sidorna faller helt och fullt på leverantören eller ägaren av dessa sidor. Så fort vi får kännedom om lagöverträdelser på sidorna för dessa länkar kommer de att tas bort omgående från Weishaupts webbsidor.

6. Avslutande föreskrifter

Tillägg till dessa villkor är endast giltiga i skriven form.

Användarvillkoren på Weishaupts webbsidor såväl som samtliga därav resulterande rättsliga tvister skall falla under tysk lagstiftning. Säte för laga domstol är D-88400 Biberach, såvida användaren är en affärsidkare i den tyska handelsbalkens (HGB) mening eller en juridisk person enligt civil rätt.

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.